— (80)

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد عنوان: بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری…

— (79)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته عنوان مطالعه عوامل موثر بر انتخاب برندهای لوکس در شهر کرمانشاه:مطالعه موردی(تلفن همراه): استاد…

— (78)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشكده علوم انسانی و تربیتی، گروه علوم تربیتی پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش: تکنولوژی آموزشي عنوان: بررسی نقش آموزش‌های الکترونیکی کارکنان بر…

— (77)

عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه درسال1392) چكيده:توانایی دریافت و تحویل به موقع تقاضای…

— (76)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی موضوع: شناسایی عوامل موثر بر سیستم…

— (75)

فصل اول 1-1)مقدمه هدف اكثر سازمان هاي بازرگاني جلب رضايت مشتري است . اما حفظ مشتريان موجود بسيار كم هزينه تر از جذب مشتريان جديد مي باشد . ارائه خدمات…

— (74)

فصل اول 1-1)مقدمه هدف اكثر سازمان هاي بازرگاني جلب رضايت مشتري است . اما حفظ مشتريان موجود بسيار كم هزينه تر از جذب مشتريان جديد مي باشد . ارائه خدمات…

— (73)

به نام خدا پردیس بینالمللی کیش سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار بررسی تطبیقی متدولوژیهای مبتنی بر عامل استاد راهنما : دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش تهیه کننده : احسان علیرضایی…

— (72)

واحدرشت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي استادراهنما: دكترمحمدطالقاني استادمشاور: دكتر شهرام گيلاني نيا دانشجو: نيمارنجي…

— (71)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش بالینی(MA) عنوان پايان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان…